More results for biologische

biologische
Biologische landbouw Wikipedia.
Dit zou voornamelijk veroorzaakt worden door de lagere opbrengsten per hectare, voor sommige teelten tot 50% 33. Er zit geen verschil in productiehandelingen tussen biologisch en regulier maar door lagere opbrengsten telt dit zwaarder door per kilogram product. Doordat er meer oppervlakte nodig is om biologisch voedsel te produceren draagt dit indirect bij aan de ontbossing van de aarde.

Contact Us